Aktuální sdělení

Aktuální sdělení

Tisková zpráva z Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou u Pardubic.

Producent zážitkového programu KAM NA PARDUBICKU s. r. o. na četné dotazy sděluje, že Perníková chaloupka® zůstane ještě po 3. 5. 2021 pro veřejnost uzavřena, neboť se na ni nevztahuje výjimka pro muzea a galerie na území Pardubického kraje z mimořádného opatření č. j.: MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN, jež zakazuje jakékoliv skupinové prohlídky a povoluje pouze individuální návštěvy s tím, že „provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti.“

Nějaké individuální prohlídky prostor Perníkové chaloupky jsme nikdy nenabízeli, neboť podstatou zážitkového programu Království perníku® je kolektivní ochotnická divadelní produkce pod vedením profesionálních umělců na motivy známých pohádek, literárních děl a filmů, přičemž bývají parodovány i státní byrokratické procedury. Zážitkový program začíná připomenutím Třech veteránů, když podle divadelního scénáře probíhá již úvodní vítání veřejnosti (tzv. hostů z ciziny) a prodej vstupenek (tzv. vstupních víz) na pohádkové Celnici. Každý se do programu může zapojit dle svých uměleckých schopností a možností. Může třeba jako Jeníček nebo Mařenka navštívit paní Ježibabu, vyprosit si u ní perník a zjistit, jak se toto medové pečivo kdysi dělalo. Zpívání je - podobně jako v Zemi krále Miroslava - dovoleno!

Proto k obnovení činnosti přistoupíme až se zrušením zákazu divadelních představení s přítomností diváků.

Luděk Šorm,
jednatel s. r. o.